Hé Heistraat Wereldstraat verbindt mensen

Dit is aflevering 2 in de gespreksserie met Gideon Goudriaan, de stadsmarinier. In dit gesprek gaat het over verbinding, een belangrijke voorwaarde voor versterking van de Heistraat en omgeving. Gideon voelt zich thuis in de Heistraat. In het Huis van de Binnenstad wordt het steeds drukker. Maar net zo vaak is hij op pad om te praten met ondernemers en bewoners van de straat. ‘Gewoon met mensen praten, daar begint de verbinding.’

Elkaar zien en begrijpen

Oog voor elkaar is een sleutelbegrip voor de Stadsmarinier. Gideon: ‘Je moet elkaar zien en elkaar begrijpen. Die verbinding tussen mensen is wat verwaterd en mag de komende tijd wel wat steviger worden. Samen zijn we verantwoordelijk voor de straat en de omgeving. Mensen die ik erover spreek zijn enthousiast over wat er gebeurt. Ze zien dingen veranderen. Ja, en natuurlijk gaat het niet snel genoeg, maar het gebeurt wel. Ik denk dat bewoners best bepalender mogen zijn in de straat. Maar dat moet groeien. Ook andere netwerken worden weer opgepakt. Er staat een wijkdialoog op stapel en met de verschillende professionals willen we weer bijeenkomsten organiseren om elkaar te ontmoeten en samen door de wijken te gaan, iets wat door corona nauwelijks mogelijk was de laatste tijd. Samen gaan we zoek naar het gemeenschappelijk belang. Versterken door te verbinden, daar begint het. Samen gaan we nadenken over veiligheid, verkeer, meer groen, ondernemen, leefbaarheid, etc. Allemaal zaken die ervoor gaan zorgen dat de Heistraat weer gaat leven.’

Acties komen op gang

Langzaam komen er acties op gang. Gideon: ‘Ik hoor weer dat er zaken georganiseerd worden. Zo’n groep als We Care bijvoorbeeld is goud waard voor een stad. Zo actief als die jongeren zijn, en zo positief. Dan krijg je verbinding met veel verschillende mensen uit de buurt. Dat zien professionals ook, ze zoeken de jongeren op. Door de positieve energie van de jongeren gaat het balletje rollen in de Heistraat. En dat is aanstekelijk. Voor iedereen.’

Handhaven en stimuleren

De pijlers onder het versterkingsplan zijn handhaven en stimuleren. Gideon: ‘Weet je, het is geen keuze om verandering in gang te zetten. Het móet gewoon anders. De vorige keer had ik het over de uitstallingen, maar er gebeurt veel meer. Kleine dingen pakken we meteen op. Maar we gaan eerst praten met de ondernemers over hoe het beter kan. Over wat ze nodig hebben. Maar er zijn wel regels waar mensen zich aan moeten houden. Per winkel kijken we wat mogelijk is. Niet alle winkels zijn hetzelfde. Maar wel allemaal in dezelfde stijl. Dat zorgt ervoor dat het nog steeds gezellig, maar wel strak uitziet. En we moeten handhaven als iemand zich niet aan de regels houdt. Duidelijk!’

De inrichting van de Heistraat

Op veel gebieden is er begin gemaakt. Gideon besluit: ‘We kijken ook naar de inrichting van de straat. Soms zijn minimale ingrepen genoeg om gedrag te veranderen. We gaan groenvakken plaatsen en kijken naar een goede oplossing om snelverkeer af te remmen, er komen meer parkeerplaatsen op het plein bij de Lidl, wat het veiliger maakt en we gaan met de buurt nadenken over een tijdelijke invulling van het veldje naast de Lidl. Een mooie centrale plek waar we dankbaar gebruik van gaan maken. En er komt nog veel meer in Heistraat Wereldstraat. En als het aan mij ligt komt er heel veel uit de mensen en ondernemers zelf. En nee, niet alles kan. Maar wel veel.’